...

Vraag en antwoord

Kencos 4 kopen

Wat zijn de voordelen van waterstof inhaleren?

  • Draagt bij aan het verminderen van chronische pijn en heeft een ontstekingsremmende werking.
  • Helpt bij het verlagen van de bloeddruk en ondersteunt een betere doorbloeding, wat gunstig is voor de hartgezondheid.
  • Bevordert de genezing van wonden en ondersteunt een gezonde bloedsuikerspiegel.
  • Kan oxidatieve stress verminderen en heeft een positief effect op de stofwisseling.
  • Ondersteunt de gezondheid van de hersenen en kan schade na een beroerte beperken.
  • Draagt bij aan de verbetering van de longfunctie en bevordert een goede darmactiviteit.
  • Biedt ondersteuning bij gewrichtsaandoeningen zoals artritis en draagt bij aan anti-aging.
  • Heeft een cholesterol verlagende werking en ondersteunt de detoxificatie van het lichaam.
  • Lees meer over onderzoeken naar waterstof.

Hoe produceert KENCOS 4 waterstof?
KENCOS 4 maakt gebruik van een elektrolyseproces om waterstof te genereren. Wanneer elektrische stroom wordt toegepast op de elektrolytoplossing in de tank, wordt deze ontleed in zuurstof en waterstof. Het geproduceerde waterstofgas ontsnapt via het mondstuk en is binnen één minuut klaar voor inhalatie, waarbij 8 ml waterstofgas wordt geproduceerd.

Wat is vereist om KENCOS 4 te gebruiken?
Voor de productie van waterstof is een elektrolyt essentieel. Daarnaast kunnen optionele smaakcartridges worden gebruikt om de inhalatie-ervaring aangenamer te maken.

Hoe lang gaat de batterij mee bij een volle lading?
Na volledig opgeladen te zijn, functioneert de batterij ongeveer 40 minuten in de waterstofmodus en 20 minuten in de smaak-waterstofmodus.

Hoe controleer ik de batterijstatus?
Activeer het apparaat door driemaal snel op de aan/uit-knop te drukken. De kleur van het lampje op de knop toont het batterijniveau: blauw duidt op 80% of meer, groen op 20-80%, en rood op minder dan 20%.

Zijn de ingrediënten in de smaakcartridges veilig?
Alle ingrediënten gebruikt in de smaakcartridges zijn 100% veilig voor gebruik en bevatten 0% schadelijke stoffen.

Wat is de levensduur van een smaakcartridge?
De duurzaamheid van de smaakcartridge is afhankelijk van de intensiteit en frequentie van gebruik. Bij aanbevolen gebruik is elke cartridge goed voor ongeveer 600 inhalaties.

Hoe lang gaat een elektrolytampul mee?
Een ampul elektrolyt gaat 10 tot 30 dagen mee, dit is afhankelijk van het gebruik.

Hoeveel elektrolyt moet ik toevoegen?
Vervang de elektrolyt door eerst de oude oplossing te verwijderen uit de elektrolyt tank en daarna nieuwe toe te voegen. Zonder oude en nieuwe oplossing te mengen, om het elektrolyseproces niet te verstoren.

Kunnen zwangere vrouwen KENCOS 4 gebruiken?
Hoewel waterstofinhalatie als veilig wordt beschouwd, adviseren we zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven om eerst een arts te raadplegen.

Hoe vaak moet KENCOS 4 worden gebruikt?
KENCOS 4 kan veilig en zonder beperkingen worden gebruikt. Onze aanbeveling gebaseerd op ons onderzoek is vijf tot tien sessies van elk vijf minuten per dag.

Is KENCOS 4 veilig rond baby’s en kleine kinderen?
Er is geen risico verbonden aan het gebruik van KENCOS 4 in de nabijheid van baby’s en kleine kinderen. Echter, voorkom gebruik in hun directe omgeving om ongepaste associaties te vermijden.

Welke inhalatiemethode wordt aanbevolen?
Inhaleer stevig maar niet te krachtig voor enkele seconden. Vermijd te intens inhaleren in de smaakmodus om oververhitting van de cartridge te voorkomen.

Waarom proef ik geen smaak of zie ik geen stoom?
Waterstof is onzichtbaar en smaakloos. De aanwezigheid van belletjes in de elektrolysetank bevestigt dat waterstof wordt geproduceerd. Stoom is alleen zichtbaar bij gebruik van de smaakcartridges (zet het smaak knopje aan).

Waarvoor dient de zwarte dop?
De zwarte dop voorkomt gaslekkage en moet worden gebruikt bij het activeren van de waterstofmodus. Gebruik de smaakmodus niet met de dop geïnstalleerd, aangezien dit de productie van waterstof aangeeft.

Wat gebeurt er als ik naar de smaakmodus schakel met het zwarte patroon geïnstalleerd?
Het zwarte patroon dient niet voor extra smaak. Het is bedoeld om de stroom van waterstof te blokkeren bij installatie. Het apparaat wordt geblokkeerd in de smaakmodus met het patroon geïnstalleerd. Om het apparaat te reactiveren, drukt u driemaal snel op de aan/uitknop.

Biedt KENCOS 4 garantie?
Ja, KENCOS 4 wordt geleverd met een garantie van één jaar. Er word geen garantie gegeven op valschade of bij verkeerd gebruik. Bewaar uw garantiekaart en aankoopbewijs goed. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Heeft u een andere vraag? Stuur ons dan een bericht.

Winkelwagen
Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.